Välkommen!

rbcon – (substantiv \ru-bi-con\)

Detta är RBcons hemsida, som sysslar med programmering och administration inom Automation, samt även iPhone Appar.

Kontaktinfo:

rikard@rbcon.se
asa@rbcon.se

Rikard Berg Consulting AB
Södra Agnegatan 26
11229 Stockholm